წესები & პირობები

Როგორ შევიძინო პროდუქტი ?

Პროდუქტის შეძენისთვის საჭიროა მარტივი რეგისტრაცია. დაამატეთ არჩეული პროდუქცია კალათაში, მიუთითეთ მისამართი, სადაც გნებავთ შეძენილი ნივთის მიღება და აირჩიეთ ანგარიშსწორების ფორმა.

გადახდის რომელი მეთოდები გაქვთ ?

შეკვეთის ღირებულების გადახდა შეგიძლიათ რამდენიმე მეთოდის საშუალებით:

 • თიბისი ბანკის ონლაინ გადახდის საშუალებით
 • Საქართველოს ბანკის ონლაინ გადახდის საშუალებით

Როგორ გავაუქმო შეკვეთა ?

Შეკვეთის გასაუქმებლად მოგვწერეთ ონლაინ ჩატის მეშვეობით ან დაგვიკავშირდით: 032 219 30 10

Რეგიონებში თუ გაქვთ მიწოდების სერვისი?

ამ მომენტისთვის მიწოდების სერვისი გვაქვს მხოლოდ თბილისში და მის ახლომდებარე ტერიტორიის მანძილზე ( მაგ: წყნეთი).

Როგორ მოვიქცეთ, თუ მიღებული პროდუქტი არ აკმაყოფილებს თავდაპირველ სახეს?
ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვწეროთ ონლაინ ჩატში ან დაგვიკავშირდეთ: 032 219 30 10

“Შეკვეთის კონტროლი” 

Შეკვეთის თრექინგისთვის გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ გრაფაში შეიყვანოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მიიღებდით იმეილის მეშვეობით: 

“Წესები და პირობები:

საიტის მოხმარების წესები და პირობები გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების წესებსა და პირობებს;

 

ზოგადი დებულებები:

შპს “სილქ გასტრონომი” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ კომპანიას. მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე შესვლა და შემოთავაზებული სერვისისა და პროდუქტის შეკვეთა გულისხმობს, რომ მან გამოხატა თანხმობა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ვებ-გვერდზე მითითებული მოხმარების წესები და პირობები.

 

ხელშეკრულების საგანი:

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს გასტრონომის ვებ-გვერდზე შემოთავაზებული პროდუქტი და ამ პროდუქტის მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილზე მიტანის მომსახურება, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას საბანკო ბარათით.

 

საიტით სარგებლობის პირობები და ვალდებულებები:

 • რათა ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურეობით, მომხმარებელი თანახმაა წარმოადგინოს, უტყუარი, ზუსტი და სრული ინფორმაცია რაც მოთხოვნილია რეგისტრაციის და შეკვეთის გაკეთების დროს.
 • თუკი მომხმარებელი წარმოადგენს არასწორ ინფორმაციას ან თუკი გააჩნდება სერიოზული საფუძველი, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არასწორია, არასრული და უზუსტო, გასტრონომს აქვს უფლება უარი განუცხადოს მას მომსახურეობის გაწევაზე.
 • საიტი შეიცავს საავტორო უფლებით დაცულ მასალებს, სავაჭრო ნიშნებს და სხვა კანონით დაცულ მასალებს.
 • მომხმარებელს არ აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები, გამოაქვეყნოს, გადასცეს მესამე პირებს, მიიღოს მონაწილეობა გაყიდვაში ან ფასდათმობაში, შექმნას საწარმო პროდუქტები ან ნაწილობრივ ან სრულიად გამოიყენოს საიტის შინაარსი სხვა სახით.
 • საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.
 • შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მიწოდების მისამართი.
 • რეგისტრაციისას/დაკვეთის დროს თავისი პირადი მონაცემების წარმოდგენით ეთანხმება მათ დამუშავებას, მათ შორის თავისი მომსახურეობის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნით.
 • Გასტრონომი იყენებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს: მომხმარებლის ვებსაიტზე -ზე სარეგისტრაციოდ, მომხმარებლის მიმართ თავისი ვალდებულებების შესასრულებლად და საიტის სამუშაოს ანალიზისთვის.
 • გასტრონომს აქვს უფლება გაგზავნოს საინფორმაციო, მათ შორის სარეკლამო შეტყობინებები მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე მისი თანხმობით, მომხმარებელს უფება აქვს უარი განაცხადოს სარეკლამო და სხვა სახის იფორმაციის მიღებაზე უარის მიზეზების განმარტების გარეშე.

 

დასკვნითი დებულებები

წინამდებარე ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს წარმოშობილი დავები და უთანხმოებანი გადაიჭრება მხარეთა შორის მოლაპარაკებების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

“კონფიდენციალურობის პოლიტიკა”:

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ვებ-გვერდზე. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესახებ. კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება მაშინ, როცა თქვენ ეწვევით ან დაათვალიერებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, რაიმე პროდუქტის შეძენის გარეშე, როდესაც დარეგისტრირდებით gastronome.ge-ზე და როდესაც თქვენ გამოიყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს რაიმე პროდუქტის შესაძენად. თუ ჯერ არ წაგიკითხავთ, გთხოვთ, ასევე წაიკითხოთ ზოგადი წესები და პირობები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას როგორც კონფიდენციალობის, ასევე, სხვა სამართლებრივი საკითხების შესახებ. ეს კონფიდენციალობის პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ გაიგოთ თუ როგორ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიღებთ ზომებს, იმისთვის რომ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელია თქვენი იდენტიფიცირება. ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი და ყოველი ხელმისაწვდომობისას და გამოყენებისას ივარაუდება, რომ ეს კონფიდენციალობის პოლიტიკა წაკითხული, გაგებული და მიღებულია თქვენ მიერ.

 • ჩვენ სერიოზულად ვუყურებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. ჩვენ გადავდგით ტექნიკური და ორგანიზაციული ნაბიჯები, ჩვენი და ჩვენი მომსახურების მომწოდებლების მიერ მონაცემთა დაცვის რეგულაციების გათვალისწინების უზრუნველსაყოფად.
 • პერსონალური მონაცემები წარმოადგენენ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას, რომელიც თქვენი პიროვენების იდენტიფიცირებას ახდენს. ასეთი ინფორმაცია შესაძლოა მაგალითისათვის იყოს თქვენი სახელი, მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი. ქუქის გამოყენებით (გაფართოებული ნაწილი, შესაძლებელია ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც თქვენს იდენტობასთან პირდაპირ არ არის დაკავშირებული.
 • თუ დარეგისტრირდებით ჩვენს პერსონალურ მომსახურების ერთ-ერთ სერვერზე ან შეუკვეთავთ პროდუქტს თქვენგან მოვითხოვთ თქვენს სახელსა და გვარს და სხვა პირად ინფორმაციას.

თქვენი მონაცემები შეგროვებული და დამუშავებულია იმ მიზნებით, რომლებიც მკაცრად არის დაკავშირებული ვებ-გვერდის გამოყენებასთან, მის მომსახურებასთან და პროდუქტის შეძენასთან. თუმცა, თქვენი პერსონალური მონაცემები ასევე გამოყენებული იქნება სხვა ოპერაციების შესრულებისას ამ მიზნების ფარგლებში.

თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება დამუშავებული იქნას შემდეგი მიზნებისთვის:

 • ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს (მაგალითად, თქვენს პირად მონაცემებს, პაროლს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს) სარეგისტრაციო ფორმის მეშვეობით (ჩემი ანგარიში), იმისთვის რომ მოგაწოდოთ მომსახურება ვებ-გვერდის დაცულ ადგილებზე და რომ გამოგიგზავნოთ ჩვენი საინფორმაციო ბროშურები, კონკრეტულად მოთხოვნის შემთხევაში;
 • დახმარების მოთხოვნის დროს შეძენის თუ დაბრუნების დროს, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს (მაგალითად, თქვენს სახელს და გვარს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს და პაროლს) იმ მიზნებისთვის, რომლებიც მკაცრად აუცილებელია, რომ მოგაწოდოთ მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია პროდუქტის შესყიდვა/დაბრუნებასთან;
 • პროდუქტის შეძენისას, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს (როგორიცაა პერსონალური დეტალები, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მისამართი, საკრედიტო ბარათის ნომრები, საბანკო ანგარიში, საგადასახადო კოდი და ტელეფონის ნომერი) თქვენი შეკვეთის ფორმიდან მხოლოდ იმ პროდუქტის გაყიდვის მიზნებისთვის, რომელიც შეკვეთილია თქვენ მიერ;
 • თქვენი პერსონალური მონაცემები ძირითადად დამუშავებულია ელექტრონული საშუალებებით და ზოგიერთ შემთხვევაში, მატერიალურად (დოკუმენტების) მეშვეობით, როგორიცაა როდესაც თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოითხოვს, რომ თავიდან იქნას აცილებული თაღლითობა.

“დაბრუნების პოლიტიკა”

www.gastronome.ge -ზე შეძენილი პროდუქტის არადამაკმაყოფილები მდგომარეობის შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება.

“Მხარდაჭერა”

Დახმარების მისაღებად ან სხვა დამატებითი დეტალის დასაზუსტებლად, შეგიძლია მოგვწეროთ ჩვენს ლაივ ჩატში ან დაგვიკავშირდეთ:

032 219 30 10
info@gastronome.ge

45 Days Return

თანხის დაბრუნების შესაძლებლობა

“სასაჩუქრე ბარათი”

სასაჩუქრე ბარათი – გასტრონომი გთავაზობთ სასაჩუქრე ბარათს, რომელიც გაიყიდება როგორც ფილიალებში, ასევე ჩვენს საიტზე.